امروز 1398/01/01
قانون بودجه سال 1398 کل کشور

خبرخوان
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی»
اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء ۴ بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393/09/16»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح به کارگیری نیرو در پست های بلاتصدی ادارات در استان های مرزی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»
سرخط خبرها
قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1397/12/28

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 26 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/27

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
1397/12/26

طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران
1397/12/26

طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه
1397/12/26

طرح مدیریت تعارض منافع
1397/12/26

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 21 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/25

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 20 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/25

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/25

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/13

طرح ممنوعیت تبلیغ کلاسهای خصوصی
1397/12/13

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 12 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/12

طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
1397/12/12

خلاصه مذاکرات جلسه علنی شنبه 11 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/12/12

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
1397/12/11

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
1397/12/11

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 8 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی (صبح، بعد از ظهر و شب)
1397/12/11

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 7 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی (صبح، بعد از ظهر و شب)
1397/12/11

طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
1397/12/07

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 مجلس شورای اسلامی (جلسات صبح، بعد از ظهر و شب)
1397/12/07