امروز 1397/07/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای مشکان مرکز بخش مشکان شهرستان خوشاب به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای گتیج مرکز بخش گتیج شهرستان فنوج به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چگرد مرکز بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بوستان مرکز بخش بوستان شهرستان باشت به شهر
1397/06/21

صدور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل
1397/06/15

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ده رئیس مرکز بخش ایرندگان شهرستان خاش به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای حکم‌آباد مرکز بخش عطا ملک شهرستان جوین به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای قلعه مرکز بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای سرجنگل مرکز بخش کورین شهرستان زاهدان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چاه دادخدا مرکز بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای یانچشمه مرکز بخش شیدا شهرستان بن به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای شروینه مرکز بخش کلاشی شهرستان جوانرود به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه شورای شهر در خصوص تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بند زرک مرکز بخش بند زرک شهرستان میناب به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای اجبارکلا مرکز بخش دشت سر شهرستان آمل به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای حسین آباد جنوبی مرکز بخش حسین آباد شهرستان سنندج به عنوان شهر حسین آباد جنوبی به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای پلان مرکز بخش پلان شهرستان چاه‌بهار به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای درح مرکز بخش درح شهرستان سرپیشه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای آشار مرکز بخش آشار شهرستان مهرستان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای دوزین مرکز بخش کوهسارات شهرستان مینودشت به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بالاشهر مرکز بخش جغین شهرستان رودان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ثمرین مرکز بخش ثمرین شهرستان اردبیل به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای آبیز مرکز بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای گلیداغ مرکز بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چاه ورز مرکز بخش چاه ورز شهرستان لامرد به شهر
1397/06/21


صفحه8از75