( آزمایشی )
امروز 1397/03/05
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


ابلاغ اصلاح تحریری تصویبنامه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش و قشم
1397/02/11

صدور رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ 1395/۱۰/4 و ۲۰۷۲۱ ـ 1395/۱۰/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی‌که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیر وارد تشخیص شده است ابطال می‌شود
1397/02/08

صدور رأی شماره ۱۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و... به میزان ۲ درصد
1397/02/08

صدور رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ 1393/۱۱/5 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه 4/1912 ـ ۹۳ مورخ 1393/۱۱/8 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره 94/۵۳/2999 ـ 1354/۱۲/20 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ [با توجه به اصلاحیه مورخ 1365/9/16] آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری‌های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۲۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تفاهم‌نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
1397/02/02

صدور رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س ـ 1391/۱۱/9 و ۲۶۳۷۲/ش الف س ـ 1390/۱۲/11 شورای اسلامی شهر شیراز
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع. ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر. ۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می‌شود
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره 91/216ـ 1391/۲/26، 92/1359ـ 1392/۱۱/21، 93/1296ـ 1393/۹/15، 92/1740ـ 1392/۱۲/25 و 93/۱۵۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند الف ـ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰ ـ 1391/۱۰/25 سازمان امور مالیاتی کشور
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۱۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/۶/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....
1397/01/23

صدور رأی شماره ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390/۱۱/6 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/۱۱/6 و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳92/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه
1397/01/23

صدور رأی شماره ۲/۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ 1396/۳/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
1397/02/02

ارسال لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی" به مجلس شوراي اسلامی
1397/01/28

صدور رأی شماره ۱۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
1397/02/02


صفحه6از47