( آزمایشی )
امروز 1397/05/25
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


رونمایی از هفت عنوان از انتشارات و لوح روز آمد قوانین و مقررات با حضور رئیس جمهور
1391/09/13

انتشار مجموعه سیاست های کلی نظام
1391/09/18

مجموعه اساسی در خانه کتاب معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات عرضه شد.
1391/12/19

انتشار مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
1391/09/19

انتشار چاپ سوم فرهنگ حقوقی
1391/09/20

انتشار مجموعه قوانین و مقررات شهرداری
1391/09/21

انتشار قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی
1391/12/17

انتشار مجموعه قانون خدمات کشوری
1391/10/13

دوره های آموزشی سامانه قوانین و مقررات
1391/11/03

انتشار چاپ چهارم مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
1391/11/29

کتاب مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به چاپ سوم رسید
1391/12/02

افزایش مبلغ ریالی بازداشت، بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال
1391/12/26

انتشار چاپ پنجم مجموعه ثبت اسناد و املاک
1391/12/19

انتشار پنج جلد قانون اساسی کشورهای حوزه خلیج فارس
1391/12/24

جلد دوم مجموعه آیین دادرسی مدنی برای سومین مرتبه به چاب رسید
1391/12/26

برگزاری بیش از 400 جلسه کار گروه های تنقیح قوانین و مقررات
1392/02/01

آموزش بیش از دویست نفر برای آشنایی با کارائی و قابلیت های سامانه ملی قوانین و مقررات
1391/12/28

انتشار شصت و هفت عنوان کتاب در سال 1391
1392/01/21

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات در معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور
1392/01/28

انتشار قانون حمایت خانواده در قطع پالتویی
1392/02/04

شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (1391-1315)
1392/02/21

ابلاغ قانون مجازات اسلامی پس از تصویب طبق اصل 85 قانون اساسی
1392/02/21

لوح جدید قوانین و مقررات با اینترنت به روز می شود
1392/03/04

مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی به چاپ دهم رسید
1392/02/24

با امضاء رئیس جمهور ، قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد
1392/03/04


صفحه45از61