تصويبنامه در خصوص مجاز بودن واردات قطعي تعداد (268) دستگاه ماشين آلات و تجهيزات راه سازي فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال توسط پيمانكار چيني بدون رعايت سال ساخت و ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758 /ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص مجاز بودن واردات قطعي تعداد (268) دستگاه ماشين آلات و تجهيزات راه سازي فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال توسط پيمانكار چيني بدون رعايت سال ساخت و ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758 /ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382
مصوب 1400,03,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 02 /100 /146218 مورخ 29 /10 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – واردات قطعي تعداد (268) دستگاه ماشين آلات و تجهيزات راه سازي فرسوده و مستعمل به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و جهت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال توسط پيمانكار چيني به صورت موقت وارد شده اند، بدون رعايت سال ساخت و ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758 /ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382 و اصلاحات بعدي آن و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط توسط شركت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال مجاز است.

2 – پروانه هاي ورود موقت و تأمين و تعهدات مربوط به آنها با توجه به تبصره ماده (50) قانون امور گمركي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ابطال خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


رديف

نام و مشخصات كالا

سال ساخت

مورد مصرف

تعداد

تعرفه

شماره اينويس و تاريخ

نوع ارز

نام كارخانه و كشور توليدكننده كالا

گمرك اظهار كالا

دلايل ورود كالاي مستعمل

شماره /كوتاژ

1

بيل مكانيكي

2007

منطقه 1 پروژه آزادراه تهران - شمال

2

84143010

STA 0705 - CRTSI

بدون انتقال ارز

شاندونگ چانگلين /چين

غرب تهران

استفاده در پروژه آزادراه تهران - شمال

M 1003047 /2063526

2

جامبو دريل

"

"

2

84143010

"

"

اطلس /چين

"

"

"

3

لودر چرخ لاستيكي

"

"

7

84143010

"

"

ليوگانگ /چين

"

"

"

4

مخلوط ساز بتن

"

"

6

84143010

"

"

چانگ چنگ مكانيك /چين

"

"

"

5

مصالح ساز بتن

"

"

6

84143010

"

"

"

"

"

"

6

كمپرسور هوا

"

"

5

84143010

"

"

اطلس /چين

"

"

"

7

ژانراتور برقي

"

"

9

84143010

"

"

تايان ايوان فو /چين

"

"

"

8

Peening machine

"

"

12

84243000

"

"

ژيائوژو شيانتاي /چين

"

"

"

9

ماشين تراش

"

"

1

84143010

"

"

شن لونگ /چين

"

"

"

10

ماشين سنگ زني سنگ

"

"

1

84143010

"

"

شان بائو /چين

"

"

"

11

ترانسفورماتور برقي

"

"

5

84143010

"

"

هنان ژولو /چين

"

"

"

12

كاميون كمپرسي

"

"

8

87041090

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

13

كاميون پرسي

"

"

2

87041090

"

"

دانگ فنگ /چين

"

"

"

14

جت فن

"

"

4

84145990

STA0705 -CRTSII

بدون انتقال ارز

هوما شينفنگ
كوانگ /چين

"

"

M 1003494 /2066863

15

دستگاه آزمايش خاك

"

"

2

84639000

"

"

هانگژو چن شين /چين

"

"

"

16

كاميون ميكسر بتن

2009

"

3

11142000

STA 0905 CRTS - TEMP

بدون انتقال ارز

بيفانگ بنچي /چين

"

"

N 4903225 /7017314

17

كاميون كمپرسي

3011

"

10

87049000

STA 1106 CRTS - TEMP

بدون انتقال ارز

بيفانگ بنچي /چين

"

"

N 8600114 /H6042124

18

بيل مكانيكي

"

"

4

84303110

"

"

ليشي ده /چين

"

"

"

19

لودر چرخ لاستيكي

"

"

4

84295121

"

"

ليوگانگ /چين

"

"

"

20

ديزل ژنراتور

"

"

2

85016490

"

"

تاي شان /چين

"

"

"

21

ترانسفورماتور برقي

"

"

2

85042200

"

"

سي ان اي ك اي /چين

"

"

"

22

كمپرسور هوا

"

"

4

84144010

"

"

يونگ بانگ /چين

"

"

"

23

كمپرسور هوا

"

"

1

84144010

"

"

سول اير /چين

"

"

"

24

دريل واگن

"

"

1

84303130

"

"

شوان خوا
هنگتونگ /چين

"

"

"

25

بيل مكانيكي

2007

"

1

84143010

STA 0705 - TTEGI

بدون انتقال ارز

دوسان /چين

"

"

M 1003048 /2059993

26

لودر چرخ لاستيكي

"

"

4

84143010

"

"

ليوگانگ /چين

"

"

"

27

بولدوزر

"

"

2

84295112

"

"

شان تويي /چين

"

"

"

28

غلطك ويبره

"

"

1

84143010

"

"

ساني /چين

"

"

"

29

گريدر

"

"

1

84295112

"

"

ساني / چين

"

"

"

30

كمپرسور هوا

"

"

9

84143010

"

"

اطلس /چين

"

"

"

31

ديزل ژنراتور

"

"

9

85021210

"

"

يانگژو خوادونگ /چين

"

"

"

32

پمپ پيستوني

"

"

2

84143010

"

"

هنان جنگلي /چين

"

"

"

33

ميكسر بتن

"

"

4

87012000

"

"

هنان جنگلي /چين

"

"

"

34

كاميون ميكسر بتن

"

"

4

87012000

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

35

كاميون كمپرسي

"

"

8

87012000

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

36

كاميون كفي بغل دار

"

"

1

87012000

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

37

كاميون تانكر حمل سوخت

"

"

2

87012000

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

38

كاميون تانكر حمل آب

"

"

2

87012000

"

"

بيفانگ بنچي / چين

"

"

"

39

كاميون كفي بغل دار

"

"

1

87012000

"

"

بيفانگ بنچي / چين

"

"

"

40

كاميون جرثقيل

2007

"

1

87051090

Sta0705 - TTEGLL

بدون انتقال ارز

چين /XCMG

"

"

M 1003431 /H 2066861

41

دريل واگن

"

"

4


"

"

دلي /چين

"

"

"

42

ليفتراك

"

"

2

84272021

"

"

تايلي فو /چين

"

"

"

43

دستگاه برش

"

"

1


"

"

ووشي شنگ چانگ / چين

"

"

"

44

دستگاه صيقل كاري

"

"

1


"

"

ووشي شنگ چانگ /چين

"

"

"

45

ماشين تراش

"

"

1


"

"

داليان /چين

"

"

"

46

دستگاه دريل

"

"

3


"

"

بايشنگ يوان /چين

"

"

"

47

دستگاه خم كاري

"

"

1


"

"

جيائوژوشنلونگ /چين

"

"

"

48

بونكر سيمان

"

"

2

87042300

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

49

كاميون كفي

"

"

1

84743100

"

"

بيفانگ بنچي /چين

"

"

"

50

بچينگ پلانت

"

"

1

84743100

"

"

شاندونگ جيان /چين

"

"

"

51

بتن ساز

"

"

3

84743100

"

"

شاندونگ جيان /چين

"

"

"

52

پمپ بتن

"

"

3

87051090

"

"

ساني /چين

"

"

"

53

جك مايل

"

"

1

87051090

"

"

چنگ ده /چين

"

"

"

54

شاتكريت

"

"

10

87051090

"

"

چنگ لي /چين

"

"

"

55

پمپ تزريق بتن

"

"

2

87051090

"

"

چنگ لي /چين

"

"

"

56

لودر چرخ لاستيك

2010

"

1

84295111

001 –AN10

بدون انتقال ارز

لانگ كينگ /چين

"

"

N 7500011 /H 7002890

57

لدر چرخ لاستيكي

"

"

1

84295111

002 –AN10

بدون انتقال ارز

لانگ كينگ /چين

"

"

N 7500010 /H 3 /7002993

58

كاميون كمپرسي

2010

"

8

87042300

007 –AN10

بدون انتقال ارز

شانچي دزون /چين

"

"

N 7500021 /H 7006547

59

كاميون ميكسر بتن

"

"

3

87059090

"

"

شانچي زومليون /چين

"

"

"

60

كاميون جرثقيل

"

"

1

87059090

"

"

زومليون / چين

"

"

"

61

كاميون تانكر حمل سوخت

"

"

1

87059090

"

"

دانگ فنگ /چين

"

"

"

62

كاميون تانكر حمل آب

"

"

1

87059090

"

"

دانگ فنگ /چين

"

"

"

63

دريل واگن

"

"

1

84304900

"

"

شواخوا /چين

"

"

"

64

كاميون كمپرسي

2010

"

19

87043200

TEMP- AN10 -009

بدون انتقال ارز

شانچي / چين

"

"

N 8600030 /H 6004570

65

لودر چرخ لاستيكي

"

"

2

84295111

"

"

لانگ كينگ /چين

"

"

"

66

بالابر هيدروليك

2011

"

1

84251900

TEMP -HJ 1107

بدون انتقال ارز

اس سي جي /چين

"

"

N 8600119 /H 6042128

67

كمپرسور هوا

2011

"

9

84144010

TEMP -HJ 1108

بدون انتقال ارز

كاي شان /چين

"

"

N 8600140 /H 6045614

68

دريل واگن

"

"

2

84303110

"

"

كاي شاي /چين

"

"

"

69

كاميون ميكسر بتن

2011

"

3

87054000

TEMP -HJ 1109

بدون انتقال ارز

چين /XGMA

"

"

N 8600152 /H 6055049

70

لودر چرخ لاستيكي

"

"

7

84295121

"

"

چين /XGMA

"

"

"

71

بيل مكانيكي چرخ زنجيري

"

"

1

84295221

"

"

چين / XGMA

"

"

"

72

غلطك ويبره

"

"

1

84294019

"

"

چين / XGMA

"

"

"

73

بولدوزر

"

"

1

84291190

"

"

اي شان /چين

"

"

"

74

پمپ بتن

"

"

1

84134000

"

"

زومليون /چين

"

"

"

75

كاميون ميكسر بتن

2011

"

2

87054000

TEMP -HJ 1112

بدون انتقال ارز

چين / XGMA

"

"

N 8600184 /H 4007456

76

كاميون آب پاش

"

"

1

87059090

"

"

چين / XGMA

"

"

"

77

كاميون تانكر حمل سوخت

"

"

1

87043200

"

"

چين / XGMA

"

"

"

78

كاميون جرثقيل

"

"

1

87051090

"

"

زومليون /چين

"

"

"

79

كاميون كمپرسي

"

"

6

87041090

"

"

فا /چين

"

"

"

جمع

268