بخشنامه بانك مركزي درخصوص مفاد بندهاي 1 الي 3 بخش (ب) مصوبات هفتاد و يكمين جلسه مورخ 8 خرداد 1400 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا

مصوب 1400/03/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره: 81128 /00 تاريخ: 20 /03 /1400 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بسمه تعالي جناب آقاي مهديان مديرعامل محترم بانك توسعه تعاون جناب آقاي صالح آبادي مديرعامل محترم بانك توسعه صادرات ايران جناب آقاي چقازردي مديرعامل محترم بانك سپه جناب آقاي مهري مديرعامل محترم بانك صنعت و معدن جناب آقاي خدارحمي مديرعامل محترم بانك كشاورزي جناب آقاي شایان مديرعامل محترم بانك مسكن جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك ملي ايران مديرعامل محترم شركت دولتي پست بانك جناب آقاي دولت آبادي مديرعامل محترم بانك تجارت مديرعامل محترم بانك رفاه كارگران جناب آقاي دكتر صيدي مديرعامل محترم بانك صادرات ايران جناب آقاي بيگدلي مديرعامل محترم بانك ملت مديرعامل محترم بانك آينده جناب آقاي بلگوري مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين جناب آقاي رضائي مديرعامل محترم بانك انصار جناب آقاي پورسعيد مديرعامل محترم بانك ايران زمين جناب آقاي پرويزيان مديرعامل محترم بانك پارسيان جناب آقاي قاسمي مديرعامل محترم بانك پاسارگاد جناب آقاي جلالي نظري مديرعامل محترم بانك حكمت ايرانيان جناب آقاي عقيلي كرماني، مديرعامل محترم بانك خاورميانه جناب آقاي كريمي مديرعامل محترم بانك دي مديرعامل محترم بانك سامان جناب آقاي قدمي مديرعامل محترم بانك سرمايه جناب آقاي ايماني مديرعامل محترم بانك سينا جناب آقاي درخشنده مديرعامل محترم بانك شهر جناب آقاي ابدالي مديرعامل محترم بانك قوامين مديرعامل محترم بانك کارآفرین جناب آقاي خامي مديرعامل محترم بانك گردشگري مديرعامل محترم بانك مشترك ايران - ونزوئلا جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت جناب آقاي اكبري مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه مهر ايران جناب آقاي مطهري مطلق رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي توسعه جناب آقاي صباغي مديرعامل محترم موسسه اعتباري غيربانكي كوثر جناب آقاي جوادي مديرعامل محترم مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل جناب آقاي نظري رييس محترم هيأت سرپرستي مؤسسه اعتباري غيربانكي نور جناب آقاي صادقي رييس محترم هيأت سرپرستي مؤسسه اعتباري غيربانكي كاسپين - رئيس محترم مركز حراست، جهت استحضار. - مديركل محترم اعتبارات، جهت استحضار. - مديركل محترم حسابرسي و ريسك، جهت استحضار. - مديركل محترم اجتماعي و رفاهي، جهت استحضار. - مديركل محترم اقتصادي، جهت استحضار. - مديركل محترم عمليات و تعهدات ارزي، جهت استحضار. - مديركل محترم حوزه هيئت عامل، جهت استحضار. - رئيس محترم كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، جهت استحضار. - رئيس محترم سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت استحضار. - مديركل محترم امور مجلس، جهت استحضار. - مديركل محترم آمارهاي اقتصادي، جهت استحضار. - مديركل محترم ريالي و نشر، جهت استحضار. - مديركل محترم نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، جهت استحضار. - مديركل محترم بين الملل، جهت استحضار. - مديركل محترم مهندسي و پشتيباني، جهت استحضار. - مديركل محترم حقوقي، جهت استحضار. - مدير محترم اداره مطالعات و سازمان های بین المللی، جهت استحضار. - مدير محترم رسیدگی به شکایات و تقاضاها، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظام های پرداخت، جهت استحضار. - مدير محترم اداره مهندسی نرم افزار، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره ریسک، جهت استحضار. - مدير ناظر بر طرح های ساختمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار. مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی،‌ جهت استحضار. مدیر محترم اداره آمار و تعهدات ارزی، ‌جهت استحضار. مدیر محترم اداره حسابداری کل و بودجه،‌ جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظارت ارز، جهت استحضار. - مدير محترم اداره رفاه کارکنان، جهت استحضار. - مدير محترم اداره تامین اعتبارات ارزی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره منابع انسانی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره سازمان و روشها، جهت استحضار. - مدير محترم اداره صادرات، جهت استحضار. - مدير محترم اداره حفاظت کارکنان، جهت استحضار. - مدير محترم اداره اطلاعات بانکی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره تدارکات، جهت استحضار. - مدير محترم اداره حساب های اقتصادی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره حفاظت فیزیکی و انتظامی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات، جهت استحضار. - مدير محترم اداره عملیات ارزی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره دبیرخانه مرکزی وامور اسناد، جهت استحضار. - مدير محترم اداره سیاست ها و مقررات ارزی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 2، جهت استحضار. - مدير محترم اداره ارتباطات، طرح ها و لوایح مجلس، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظارت استانی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره بین المللی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره تحقیقات و مطالعات آماری، جهت استحضار. - سرپرست محترم اداره حراست، جهت استحضار. - سرپرست محترم اداره اعتبارات، جهت استحضار. - مدير محترم اداره معاملات ریالی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره دبیرخانه هیات مرکزی گزنیش بانک ها، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نشر اسکناس و خزانه، جهت استحضار. - مدير محترم اداره روابط عمومی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره باشگاه، جهت استحضار. - سرپرست محترم اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیئت عامل، جهت استحضار. - مدير محترم اداره دعاوی حقوقی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره بازرسی و حسابرسی داخلی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره عملیات بازار باز، جهت استحضار. - مدير محترم اداره مهندسی و ساختمان، جهت استحضار. - دبیرکل محترم اتحادیه پایاپای آسیا، جهت استحضار. - رئیس محترم کتابخانه،‌جهت استحضار. - مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 1، جهت استحضار. - مدير محترم اداره حراست فناوری اطلاعات، جهت استحضار. - رئیس دایره مکاتبات طبقه بندی شده مرکز حراست، جهت استحضار. - مدير محترم اداره بررسی های حقوقی، جهت استحضار. - رئیس محترم دبیرخانه و حسابرسی هیات نظار، جهت استحضار. - رئیس محترم هسته گزینش، جهت استحضار. - مدير محترم اداره حراست بانک ها م موسسات پولی غیربانکی، جهت استحضار. - مدير محترم اداره تطبیق، جهت استحضار. - رئیس دایره مجوز صرافیها اداره مجوزهای بانکی، جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی. - مدیرکل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، جهت استحضار. با سلام؛ خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. در خاتمه خاطرنشان می گردد، در صورت وجود هر گونه ابهام، پرسش و یا نظری پیرامون موضوع انتقال و تمرکز حساب ها و وجوه دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستورالعمل مذکور و فرآیندهای اجرایی امر، مقتضی است مراتب مستقیماً به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان رونوشت: - رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت استحضار. - قائم مقام محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت استحضار. - معاون محترم نظارت بانک مرکزی، جهت استحضار. - معاون محترم فناوری های نوین، جهت استحضار. - معاون محترم اقتصادی و عضو هيات عامل، جهت استحضار. - دبيركل محترم بانك مركزي، جهت استحضار. - معاون محترم اداري و مالي و عضو هيات عامل، جهت استحضار. - معاون محترم ارزي و عضو هيات عامل، جهت استحضار - وزارت امور اقتصادي و دارايي، جناب آقا دكتر معمارنژاد، معاون محترم امور بانكي، بيمه و نظارت بر شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهت استحضار. - نهاد رياست جمهوري، رياست محترم دفتر معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، جهت استحضار. - صندوق توسعه ملي، جناب آقاي دكتر شهيدزاده، مدیرعامل محترم صندوق توسعه ملي، جهت استحضار. - صندوق ضمانت سپرده ها، جناب آقاي اکرمی، رئیس محترم صندوق ضمانت سپرده ها ، جهت استحضار. - سازمان بازرسي كل كشور، هيأت محترم بازرسي مستقر در بانك مركزي، جهت استحضار. - ديوان محاسبات كشور، جناب آقاي اسکندری، سرپرست محترم گروه حسابرسي ديوان محاسبات كشور، جهت استحضار. - سازمان حسابرسی، جناب آقاي بزرگ اصل، مديرعامل محترم حسابرسی، جهت استحضار.