تصويب نامه در خصوص مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو (2020) ميلادي دبي - امارات متحده عربي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران