عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 147335

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه شوراي معادن محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي 1400/03/27 شورايعالي معادن
2 بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درمورد معرفي افراد 1400/03/26 گمرك ايران
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 31 تير 1394 1400/03/24 سازمان امور مالياتي
4 ارسال تصوير دادنامه شماره 245 مورخ 21/2/1400 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال قسمت پاياني نامه شماره 177025/37185 مورخ 28/12/1397 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي 1400/03/23 دیوان عدالت اداری
5 تخصيص مبلغ هشتصد ميليارد ريال براي پيشگيري از آسيب ها و بازسازي ناشي از وقوع پديده فرسايش در استان سيستان و بلوچستان 1400/03/23 هيات وزيران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اعلام حد نصاب معاملات كوچك سال هاي 1399 و 1400 1400/03/23 سازمان امور مالياتي
7 بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1400/03/23 گمرك ايران
8 مجاز بودن واردات خودرو و ورود موقت پيمانكار چيني براي احداث و بهره برداري آزاد راه تهران- شمال 1400/03/23 هيات وزيران
9 اجراي بند ( پ ) ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و درمورد تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از شركتهاي دولتي 1400/03/23 هيات وزيران
10 اصلاح مصوبه راه آهن بيرجند-يونسي 1400/03/23 هيات وزيران
11 آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن 1400/03/23 هيات وزيران
12 مصوبه شوراي اشتغال درخصوص ارسال مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 12 فروردين 1400 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال
13 بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص ارسال تصويب نامه شماره 197170/ت58055هـ مورخ 26 ارديبهشت 140 هيات وزيران در مورد اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775 مورخ 29 اسفند 1391 1400/03/22 گمرك ايران
14 بخشنامه بانك مركزي درخصوص مفاد بندهاي 1 الي 3 بخش (ب) مصوبات هفتاد و يكمين جلسه مورخ 8 خرداد 1400 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 1400/03/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
15 نظر مشورتي 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
16 آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور 1400/03/19 هيات وزيران
17 ادغام روستاي كاردگر محله دستان امامزاده عبدالله جنوبي بخش دهفري شهرستان فريدون كنار و روستاي شيرمحله و نامگذاري به عنوان روستاي آستانه سرا 1400/03/19 هيات وزيران
18 تعيين حجت و رسول جعفريان براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 1400/03/19 هيات وزيران
19 مجاز بودن وزارت دادگستري درمورد پيش امضا و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان 1400/03/19 هيات وزيران
20 نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
21 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا درمورد حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400 1400/03/19 سازمان امور مالياتي
22 شناسنامه خالي 1400/03/19 هيات وزيران
23 تغييرات تقسيماتي در شهرستان هاي بشرويه، خوسف ، درميان، زيركوه، قائنات، طبس، سربيشه، نهبندان در استان خراسان جنوبي 1400/03/19 هيات وزيران
24 برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عراق 1400/03/19 هيات وزيران
25 تغيير نام شهر روديان بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان به رويان 1400/03/19 هيات وزيران
صفحه از 2947 یافته ها در هر صفحه