تصويبنامه در خصوص مجاز بودن واردات قطعي تعداد (268) دستگاه ماشين آلات و تجهيزات راه سازي فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال توسط پيمانكار چيني بدون رعايت سال ساخت و ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758 /ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/03/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:32090/ت58405هـ تاریخ ابلاغ:1400/03/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/03/25
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
وزارت دادگستري
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان بازرسي كل كشور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
سازمان برنامه و بودجه
سازمان امور اداري و استخدامي