تصويب نامه در خصوص مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 1400/01/02

مصوب 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي عالي اشتغال تاريخ تصويب:1400/03/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:48360 تاریخ ابلاغ:1400/03/22
مرجع ابلاغ:وزير تعاون, كار و رفاه اجتماعي تاريخ اجرا:1400/03/22
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده
معاون علمي و فناوري رييس جمهور
وزير كشور
وزير امور اقتصاد و دارايي
وزير جهاد كشاورزي
وزير صنعت ،معدن و تجارت
وزير ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزير آموزش و پرورش
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
وزير علوم تحقيقات و فناوري
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزير نيرو
وزير نفت
وزير ورزش و جوانان
وزير راه و شهرسازي
قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رئيس كميته امداد امام خميني (ره)
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
مشاور رئيس جمهور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداري هاي سراسر كشور