تصويب نامه در خصوص مشاركت جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه اكسپو (2020) ميلادي دبي - امارات متحده عربي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:157382/ت56272هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/11/27
شماره روزنامه رسمي:21543 تاریخ روزنامه رسمي:1397/12/06
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
روزنامه رسمي
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي