عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122282

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1398/03/25 رئيس قوه قضائيه
2 قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ 1398/03/24 مجلس شوراي اسلامي
3 دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري 1398/03/23 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4 تصويب نامه در خصوص انتقال شركتهاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1398/03/22 هيات وزيران
5 تصويب نامه در مورد پرداخت غرامت ناشي از ملي شده تعداد 600 سهم محمود صفوي در شركت كارخانجات ذوب شهريار 1398/03/22 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن تركيب شوراي هماهنگي مراكز لرزه نگاري و شتاب گذاري كشور موضوع ماده 2 تصويبنامه شماره 23157/ت33302ك تاريخ 18 تير 84 1398/03/22 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص تعيين هادي حق شناس به عنوان استاندار گلستان 1398/03/22 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي ساراتل ايران و مجتمع صنايع چوب، فلز، پلاستيك و الكترونيك سيما چوب زير مجموعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1398/03/22 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص تعيين حسين كلانتري به عنوان استاندار كهگيلويه و بويراحمد 1398/03/22 هيات وزيران
10 بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مكرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره يك ماده 146 مكرر - استهلاك زيان سنواتي بند 12 ماده 148 كتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 ماده 238 جريمه ماده 272، تخفيفات فروش 1398/03/21 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
11 تصويب نامه در خصوص شناسايي تخلف با جرم، حسب مورد برخورد قانوني در حدود صلاحيت نهادها و دستگاه هاي مورد اشاره و براساس مجازاتهاي اداري و انتظامي قابل اعمال نسبت به متخلف و اعلام آن به مراجع قضايي و غير قضايي 1398/03/19 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص اصلاح ماده 3 آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1398/03/19 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ترخيص يكدستگاه تويوتا اهدايي سازمان بهداشت جهاني به مناطق سيل زده بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو 1398/03/19 هيات وزيران
14 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ راي شماره 86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128 ه مورخ 15 ارديبهشت 1392 هيات وزيران درمورد پروژه هاي مسكن مهر 1398/03/13 سازمان امور مالياتي
15 اجراي مصوبات سي و يكمين و سي و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 7 /2 /1398 و 28 /2 /1398 1398/03/13 سازمان امور مالياتي
16 تعيين اميدعلي پارسا به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 1398/03/12 هيات وزيران
17 تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دويست و چهار ميليارد و ششصد ميليون ريال بصورت كمك بلاعوض براي نوسازي واحد مسكوني در شهر دو گنبدان 1398/03/12 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص مجوز خريد لاستيك مورد نياز ناوگان برون شهري در جاده هاي كشور 1398/03/12 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص صدور مجوز شماره گذاري تعداد 8 دستگاه اتوبوس دو كابين شهري محصول شركت ستاره نيك آريا با استاندارد آلايندگي يورو 3 و تعداد 38 دستگاه اتوبوس دو كابين شهري با استاندارد آلايندگي يورو 4 1398/03/12 هيات وزيران
20 بخشنامه امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1398/03/12 سازمان امور مالياتي
21 تصويب نامه ارسال شيوه نامه رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات مصوب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 1398/03/09 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
22 تصويب نامه در خصوص معافيت هزينه گاز مصرفي مناطق سيل زده 1398/03/08 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص حذف بند (1) تصويب نامه شماره 62ت/56408 هـ 1398/03/08 هيات وزيران
24 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/03/08 هيات وزيران
25 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 1394/4/31 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 1398/03/08 سازمان امور مالياتي
صفحه از 4892 یافته ها در هر صفحه