عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122020

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص قانون بودجه سال 1398 1398/01/26 سازمان امور مالياتي
2 تصويب نامه در خصوص برنامه زمانبندي مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1398/01/25 هيات وزيران
3 بخشنامه در خصوص ميزان معافيت سالانه حقوق و نرخ ماليات بردرآمد حقوق سال 1398 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/01/24 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه در خصوص چكيده نامه اجراي بند (19) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 1398/01/21 معاون اول رئيس جمهور
5 تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم 1398/01/18 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص عضويت ابراهيم ابراهيمي و غلامعلي مهري در هيات عالي نظارت بر حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 1398/01/18 هيات وزيران
7 اصلاح تصويب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/08/27 (در خصوص دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه) 1398/01/18 هيات وزيران
8 نامه اصلاحي در خصوص اضافه شدن عبارت "و با رعايت ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم-مصوب1391-" پس از عبارت مصوب 1384 1398/01/17 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 128053/ت55665هـ مورخ 1397/09/28 راجع به «تصويب نامه در خصوص ورود و ترخيص 10 دستگاه خودرو آمبولانس مدل باكسي با طراحي موبايل آي سي يو و آي سي يو سيار» 1398/01/11 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ (400/000/000 دلار) ما به التفاوت ريالي عملكرد بند (ج) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1398/01/11 هيات وزيران
11 مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1398/01/11 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص اضافه شدن عبارت "كارشناسي رسمي و وكالت دادگستري" بعد از عبارت "كارگزاري گمركي" در آيين نامه اجرايي قانونو امور گمركي 1398/01/11 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص معافيت اتباع عراقي در سفر به ايران از پرداخت هزينه هاي رواديد به شرط عمل متقابل 1398/01/11 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص برداشت مبالغ مورد اشاره از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي بازسازي مرحله اول بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل فروردين ماه در برخي از استان ها 1398/01/11 هيات وزيران
15 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي افغانستان و پاكستان 1398/01/11 هيات وزيران
16 اصلاح تصويب نامه شماره 155657 /ت55272هـ مورخ 23 /11 / 1397 (در خصوص سود و وجه التزام كليه مطالبات ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي از دولت) 1398/01/11 هيات وزيران
17 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي استان هاي گلستان و مازندران به منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از سيل فروردين 98 1398/01/11 هيات وزيران
18 اصلاح تصويب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي) 1398/01/11 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص پيشنهاد واگذاري حق استفاده 5000 مترمربع از پلاك ثبتي 1012 فرعي از 3451 اصلي واقع در بخش 6 شهرستان نايين استان اصفهان 1398/01/07 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
20 محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا 1398/01/07 سازمان امور مالياتي
21 بخشنامه معاون اول در خصوص نظارت مستمر بر انجام خدمات رساني در ايام نوروز و مسافرت هاي نوروزي 1398/01/05 معاون اول رئيس جمهور
22 بخشنامه در خصوص درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري ها- نقل و انتقال سهام - سود سهام دريافتي 1397/12/28 سازمان امور مالياتي
23 آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
24 اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/12/28 هيات وزيران
25 بخشنامه در خصوص تعيين تكليف نمايندگي هاي بيمه در اجراي بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30 1397/12/28 سازمان امور مالياتي
صفحه از 4881 یافته ها در هر صفحه