تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

WWW.DOTIC.IR

WWW.QAVANIN.IR

WWW.QAVANIN.COM

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٢ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.

شنبه ٠١ شهریور ١٣٩٣

موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرايم فراملي 1393/04/11

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي 1393/04/11

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و 1393/04/04

پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا 1393/04/11

قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيه 1393/04/11

عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين المللي پزشكي نظامي (ICMM) 1393/04/11

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 1393/03/12

قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 1393/03/12

سياست‌هاي كلي جمعيّت 1393/02/30

قانون تفسير تبصره ماده (76) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1393/02/16

 
  این ماه :٧٤٦  
  امروز :٧٤٦  
 
 
  انتشار چاپ هشتم کتاب قانون مجازات اسلامي ابلاغ مصوبه هیئت وزیران برای ایجاد تحرک اقتصادی،رفع موانع تولیدوسرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ مصوبه دولت راجع به ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار  

انتشار چاپ هشتم کتاب قانون مجازات اسلامي

ابلاغ مصوبه هیئت وزیران برای ایجاد تحرک اقتصادی،رفع موانع تولیدوسرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بزودی منتشر می شود.

ابلاغ مصوبه دولت راجع به ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار

چاپ دوم مجموعه تملک آپارتمان ها منتشر شد.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی را ابلاغ کرد

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (٣) قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور ابلاغ شد.

ابلاغ تفسیر ماده (١٣٣)قانون مالیات های مستقیم یه وزارت امور اقتصادی و دارایی

مصوبه هیئت وزیران راجع به «شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها»

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«ادامه»
 
پایگاه قوانین و مقررات
پایگاه طرح ها و لوایح
پایگاه نظرات حقوقی
جستجو
قوانین کاربردی
راهنمای سامانه