عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 141950

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه درخصوص ماده (17 ) اصلاحي اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 1399/05/15 هيات وزيران
2 تصويب نامه درخصوص حق جريمه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درمورد پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات 1399/05/15 هيات وزيران
3 تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده 8 آيين نامه اجرايي جزءهاي 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 كل كشور 1399/05/15 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي تكميل بازسازي تاسيسات زيربنايي اسيب ديده ناشي از زلزله سال 96 استان كرمانشاه 1399/05/15 هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
5 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ ارزش اجاري عملكرد سال 1398 املاك شهر تهران (مناطق 22 گانه) 1399/05/13 سازمان امور مالياتي
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 13 ارديبهشت 1399 1399/05/13 سازمان امور مالياتي
7 تصويب نامه درخصوص تعيين رحمت الله صادقيان به عنوان عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1399/05/12 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص اصلاح بند 4 تصويبنامه شماره 146867/ت 49320 هـ مورخ 11 آذر 1392 1399/05/12 هيات وزيران
9 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل ماليات مقطوع عملكرد سا ل1398 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31 تير 1394 1399/05/11 سازمان امور مالياتي
10 تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت مطالبات شركت هاي تابع از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 1399/05/08 هيات وزيران
11 مطالبات اشخاص متقاضي از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شركتها به سازمان امور مالياتي كشور 1399/05/08 هيات وزيران
12 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 123424/ت 51733 هـ مورخ 22 آذر 1394 درمورد بسته نرخ هاي كارمزد 1399/05/08 هيات وزيران
13 تامين اعتبار به منظور تكميل بازسازي و آبگيري سردهنه هاي كشاورزي خسارت ديده از سيل سالهاي گذشته استانهاي مازندران در اختيار شركت هاي سهامي آب منطقه اي 1399/05/08 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/05/08 هيات وزيران
15 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 5 -201 مورخ 24 /4 /1399 1399/05/07 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
16 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بند 4 مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 3 خرداد 1399/05/06 سازمان امور مالياتي
17 آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/05/05 هيات وزيران
18 اصلاح ماده (16) آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها (موضوع ماده (2) قانون هواي پاك) 1399/05/05 هيات وزيران
19 اصلاح بند 5 تصويبنامه شماره 176327/ت 55830 هـ در خصوص افزايش بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1398 1399/05/05 هيات وزيران
20 اصلاح تصويب نامه شماره 64436/ت52210هـ مورخ 1394/5/22 در خصوص «خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصي سازي و سازمان تامين اجتماعي در مورد ارزش بنگاه ها و شركت هاي موضوع تصويب نامه واگذاري سهام متعلق به دولت و برخي شركت هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي» 1399/05/05 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص آيين نامه اجرايي جزء (3 -2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 99 كل كشور 1399/05/05 هيات وزيران
22 تصويب نامه درخصوص ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي ريلي- جاده اي با سال ساخت 2019 براي بهره برداري در سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري شيراز 1399/05/05 هيات وزيران
23 تصويب نامه بانك مركزي درخصوص لغو بخشنامه99/42451 مورخ 21 ارديبهشت 1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي 1399/05/05 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
24 بلامانع بودن شماره گذاري تعداد (5000) دستگاه خودرو تاكسي و تعداد (4700) دستگاه وانت آريسان دوگانه سوز 1399/05/05 هيات وزيران
25 تصويب نامه در خصوص تعيين فرودگاه كيش به عنوان فرودگاه بين المللي 1399/05/05 هيات وزيران
صفحه از 5678 یافته ها در هر صفحه