عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 144661

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ مصوبات چهل و چهارمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا 1399/09/09 سازمان امور مالياتي
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات 1399/09/09 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه درخصوص ارسال دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1399/09/09 رئيس قوه قضائيه
4 تصويب نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش 1399/09/08 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
5 ارسال فهرست اطلاعات شركت ها و مؤسسات دانش بنيان 1399/09/08 سازمان امور مالياتي
6 شناسنامه خالي 1399/09/05 هيات وزيران
7 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويبنامه 70220/ت 55663 هـ مورخ 29 مرداد 1397 هيات وزيران درمورد اصلاح نحوه تعيين مابه التفاوت نرخ ارز در متن الحاقي 1399/09/05 هيات وزيران
8 تصويب نامه بيمه مركزي درمورد ارسال مصوبه 452 شوراي عالي بيمه 1399/09/05 شوراي عالي بيمه
9 تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي راه اندازي، بازسازي، تجهيز و ايمن سازي هفت اردوگاه زندانيان 1399/09/05 هيات وزيران
10 تصويب نامه درخصوص تخفيف 15 درصدي به مشتركان گاز طبيعي بخش خانگي 1399/09/05 هيات وزيران
11 تصويب نامه در خصوص ترخيص كاميون اهدايي تشكل رانندگان لهستاني به فردين كاظمي (راننده ايراني) 1399/09/05 هيات وزيران
12 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم 1399/09/04 سازمان امور مالياتي
13 تصويب نامه درخصوص اصلاح بند 2 تصويب نامه شماره 168382/ت 44946 ك مورخ 28 مهر 89 درمورد آزاد راه اصفهان - شيراز 1399/09/03 هيات وزيران
14 نظر رئيس مجلس درخصوص اختصاص اعتبار به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 1399/09/02 رییس مجلس
15 نظررئيس مجلس درخصوص اعلام فهرست تصويبنامه هيات وزيران بررسي شده در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و احراز عدم مغايرت با قوانين 1399/09/01 رییس مجلس
16 مصوبه بانك مركزي درخصوص اجراي سياست ها و ضوابط مصوب ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا 1399/08/29 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
17 مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/08/28 هيات وزيران
18 تصويب نامه كميسيون درخصوص انتصاب محمد بيرانوندي، محمدحسين قرباني و محمدرضا رباني اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار و انزلي 1399/08/28 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
19 آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها 1399/08/28 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات از تاريخ 1 مهر 99 به ميزان 50 درصد با تشخيص وزير اطلاعات 1399/08/28 هيات وزيران
21 مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد درخصوص ابلاغ مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد مذكور مورخ 28 آبان 1399 1399/08/28 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
22 تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در جلسه مورخ 28 آبان 1399 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي 1399/08/28 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
23 مصوبه در خصوص امضاي موقت موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 1399/08/28 هيات وزيران
24 مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص مصوبات چهل و چهارمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1399/08/26 وزارت امور اقتصادي و دارايي
25 مصوبه در خصوص ويرايش سوم كتاب ارزشي نسبي خدمات سلامت براي كليه ارايه دهندگان خدمات سلامت 1399/08/25 هيات وزيران
صفحه از 5787 یافته ها در هر صفحه